Maatschap J.B. Strijbis en H.F. Wagenaar

Algemene status:

Is dit bedrijf actief of inactief in het algemeen?. Meer informatie.
ACTIEF

Bedrijfstitel:

Maatschap J.B. Strijbis en H.F. Wagenaar

Bedrijfscode:

37158280

Managers van het bedrijf:

Hier is de lijst van mensen die betrokken zijn of waren bij activiteiten van het bedrijf.. Meer informatie.
Als u informatie moet verwijderen klikt u hier.

Jurisdictie:

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Verkoop:

$0.43M

Alternatieve statussen van het bedrijf:

In verschillende gegevensbronnen is de status van dit bedrijf anders, zodat we alle statussen weergeven.. Meer informatie.
  1. Active
 


Volgend bedrijf >

OZ Yildirim B.V.